Значення релігійного чинника в політиці

реферат

Висновки

релігія політика суспільство індивід

Релігія займає вагоме місце в політичній культурі більшості країн та народів світу. Релігійна символіка присутня в якості складової частини символіки держав, політичних партій, громадських організацій. Релігійні свята є також і державними майже в усіх країнах світу. Релігійні діячі входять в склад політичної еліти багатьох країн. Це не дивно, адже успіх багатьох партій напряму залежить від підтримки їх релігійними лідерами. Присяга вищих посадових осіб при вступі на посаду часто супроводжується релігійним обрядом.

Але, окрім цього, найістотнішим моментом у відношеннях релігії та політики має стати питання про найефективніше, з точки зору суспільства, їх співіснування, про найрозумніші методи державного управління населенням, що проповідує різні релігії.

Релігія в наш час виступає в якості своєрідного морально-етичного регулятора, гуманістичної системи виховання, орієнтованої на традиційні цінності. Таким чином, в релігії можна побачити механізм, що дозволяє зберегти як етичні цінності, так і національне самоусвідомлення і закріпити солідарність між націями і народами.

Список використаної літератури

1. Єленський В. Релiгiя, демократизацiя та суспiльний розвиток в Українi // Релiгiя i суспiльство в Українi: фактори змiн. - К.Б.И., 1998. - С. 31-47.

2. Никитина А.Г. Политизация религии // Вопросы философии. - 1994. - № 3. - С. 173-179.

3. Політологія. За ред. Бабкіної О.В., Горбатенка В.П. - К: Академія, 2001.

4. Религиоведение. Под ред. Радугина А.А. - Москва: Центр, 2005.

5. Фромм Э. Сумерки богов. -- М., 1989. -- С. 199

6. Халик Томаш Християнство й мир у суспiльствi // Людина i свiт. - 1998. - № 7. - С. 12-21.

7. Шведов В. Религия и политика // Международная жизнь. - 1992. - № 5. - С. 48-59.

Делись добром ;)