Кабала як релігійно-містичне вчення іудаїзму

контрольная работа

3. Кабала як релігійно-містичне вчення іудаїзму

Спочатку хотілось би зробити визначення терміну "містичне вчення", а взагалі слову "містика".

Містика (від грец. мхуфйкпт -- "прихований", "таємний") - надприродні явища і духовна практика, спрямовані на звязок із потойбічним світом і надприродними силами. Якщо ціллю містичної практики є безпосередній звязок (єднання) з Богом і божественними силами, тоді говорять про релігійну містику. Окультизм, ворожіння і тому подібне відносять до нерелігійної містики. Містика - це релігійна практика яка має за ціль переживання в екстазі.

Однозначної відповіді на питання, чи є кабала релігійно - містичним вченням, дати неможливо. Тобто це залежить від відношення до неї. Наприклад, є вчення на базі кабали, яке має назву "Хасидизм" і яке з впевненістю можемо назвати містичним, адже воно базується на містичній практиці, яка нібито виходить з кабали. Поряд з цим прикладом хотілось би взяти відомого кабаліста Рава Кука (1865 - 1935). Кабала, в уявленні р. Кука, є "Діалог Бога з єврейським народом". Він розглядає єврейський народ як єдиний організм (і застосовує понятійний апарат Кабали для розуміння динаміки соціальних процесів всередині народу, тобто дає "соціологічну проекцію Кабали"). Разом з тим, р. Кук розглядає людей не як "початково порожні судини, що не мають власного змісту і наповнені тільки тим світлом, що вони сприйняли зверху", - але підкреслює особистісний характер кожного, його неповторне "Я", "Я індивідуума" і "Я народу". Відповідно до цього підходу, лише реалізуючи творчий потенціал свого "Я", людина і народ знаходять сенс свого життя.

Тобто, ми бачимо два застосування вчення кабали всередині іудаїзму. З однієї сторони містична течія хасидизму, з іншої - філософське сприйняття і проекція на суспільно-політичне життя.

Делись добром ;)