Ранньоісторичні форми релігії

реферат

Список літератури

1. Булашев Г. О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Космологічні українські народні погляди та вірування. -- К., 1992.

2. Іванченко М. Г. Дивосвіт прадавніх словян: Наук.-популярний нарис. -- К., 1991.

3. Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу: Істор.-релігійна монографія. -- К.,1991.

4. Костомаров М. І. Словянська міфологія. -- К., 1994. Локальные и синкретические культы. -- М., 1991. Лосев А. Ф. Диалектика мифа. -- М., 1991. Мифы народов мира: В 2 т. -- М., 1982. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу: ескіз

5. Токарев С. А. Ранние формы религии. -- М., 1990.

6. Токарев С. А. Религия в истории народов мира. -- М., 1986.

7. Українці: народні вірування, повіря і демонологія. -- К., 1992.

8. Фрейзер Д. Д. Золотая ветвь. -- М., 1984.

Делись добром ;)