Церковна та культурно-освітня діяльність глави УГКЦ Йосипа Сліпого

курсовая работа

Розділ I. Історіографія

На початку ХХ століття Українська греко-католицька церква відігравала важливу роль у формуванні української національної ідеї в Галичині та в усій Україні. Духовна, культурно-просвітницька, наукова, меценатська діяльність УГКЦ , а зокрема і діяльність глави Української греко- католицької церкви під керівництвом Йосипа Сліпого досить широко висвітлена в сучасній історичній літературі. Цій тематиці присвячено чимало наукових статей та публікацій, особливо в останні роки. У процесі дослідження теми опрацьовано широке коло наукових матеріалів, спеціальної історичної літератури, що стосуються обраної проблеми.

Характерною рисою літератури та періодичних видань періоду Радянського Союзу про діяльність та взагалі особу патріарха Йосипа Сліпого була більш негативною навіть сфальсифікованою, оскільки радянським керівництвом проводились різні репресивні заходи стосовно Української греко - католицької церкви та її служителів, особливих репресій зазнав Йосип Сліпий, який став главою церкви незадовго до окупації більшовиками Західної України.

В журналі 1980 року “ Людина і світ ” є досить цікава стаття під назвою “ недобра память про Сліпого” в якій жителі села Заздрості на Тернопільщині відповідають антирадянщикам, в даній статті написано, що греко - католицька церква є духовною спільнотою українських буржуазних націоналістів, також в ній написано про те що, служителі даної церкви та і сам Йосип Сліпий зрадив радянський народ, негативні відгуки про нього дає М.В Архитко голова виконкому сільської Ради народних депутатів Заздрості, про те,що він допомогав фашистам також зазначав Є.Г. Веретко, який розповідав про те,як родина Сліпого видала жителя села поліцаям, стаття написана Б.Грабовським, звичайно зрозуміло, що вся вона написана в дусі більшовицької ідеології та багато інформації є недостовірною, написаною на замовлення радянського керівництва.

Найцікавішим є те, що в цьому самому журналі “ Людина і світ ” , але вже у 1992 році є кардинально інша стаття під назвою “Великий пастир українського народу” в якій автор Л. Ходькова пише про Йосипа Сліпого як про борця за волю.

Характерною рисою є те , що після прийняття Україною незалежності з 1991 року література, монографії та періодичні видання зовсім по-іншому характеризують діяльність та особу патріарха Йосипа Сліпого. З даного періоду історики та рілігієзнавці пишуть достовірні інформацію про Йосипа Сліпого, яка спирається на факти та різні архівні джерела та документи, також документи,які безпосередньо стосується Йосипа Сліпого та безпосередньо стали доступні праці самого Йосипа Сліпого та його листування та інше. Багато інформації про особу Сліпого подає його власне завіщання.

Досить цікавою є монографія Е. Бистрицької на тему:” Східна політика Ватикану в контексті святого престолу з Росією та СРСР”. Даний авторка також публікувала статтю в журналі під назвою ” Память століть” на тему :” Йосип Сліпий - організатор богословської науки в Україні”.

Наша дипломна робота складається з чотирьох частин, що хронологічно повязані між собою. І взагалі, у роботі ми намагалися дотримуватися хронологічної послідовності подій, хоча в окремих винятках порівнював деякі віддалені в часі події для доведення тези.

При написанні праці ми використовували аналітично - історичний метод опрацювання матеріалу, збираючи з різних джерел дані, які дозволяли розкрити дану тему.

З певних обєктивних причин не мали змоги ознайомитись з науковими працями інших навчальних закладів, які б займалися вивченням особистості патріарха Йосипа Сліпого. Правда, ми мали змогу ознайомитись з магістерською працею о. Петра Глібчука на тему “Ісповідник віри Патріарх Йосип Сліпий - роки заслання”, в якій автор досліджує життя й діяльність Йосипа Сліпого, особливо зупинившись на тому етапі життя, коли він знаходився в увязненні.

Розглядаючи матеріали, на базі яких була написана праця, то хотілося б відзначити велику заслугу в оприлюдненні відомостей про Йосипа Сліпого владику Івана Хому. Іван Хома був довіреною особою патріарха, його біографом, йому довелося довгі роки бути біля Блаженнішого як його помічник і секретар. Тому він опрацював і опублікував найбільше матеріалів на цю тему. А особливо про дитинство і молоді роки патріарха Сліпого ? матеріали про цей період вдалося знайти в рукописах владики Івана. Він також зібрав і опрацював матеріали про інші періоди життя Йосипа Сліпого. Можливо, в майбутньому, коли будуть опрацьовані архіви Йосипа Сліпого, зявиться більше публікацій про його життя й діяльність.

При написанні праці використовували, в основному, україномовні друковані джерела, як найбільш повні й обєктивні. Використувували також і періодичні видання. Останні, як правило, вийшли у світ після визволення кардинала Йосипа Сліпогно і висвітлюють цей, третій період його життя.

Серед використаних матеріалів майже немає архівних даних, якщо не рахувати використану книжку Олекси Мишанича, яка повністю побудована на архівних матеріалах про слідство й суд Сліпого.

Так що опрацьовуючи цю в майбутньому, можливо вдасться знайти якісь нові архівні матеріали, які б збагачували картину життя й діяльності митрополита Йосипа.

Делись добром ;)