Вплив християнства на розвиток благодійної діяльності

курсовая работа

ВСТУП

У різні епохи проблема благодійності, по суті залишаючись передусім політико-правовою проблемою, разом з тим залежала від розстановки соціальних сил у конкретній державі, рівня загальнолюдської культури і суспільної свідомості, ролі традицій, набувала домінуючого релігійного, етичного або філософського звучання. Суспільний розвиток кожної країни закарбував у своїй памяті явища, які несуть не лише історичне навантаження, а й високі морально-духовні якості, свідчать про етичні норми людей, характеризують пріоритети розвитку суспільства. І саме такими є духовні дари людини - милосердя та благодійність. Милосердя є найдавнішою моральною і гуманістичною традицією. Воно тісно повязане з благодійністю, меценатством, філантропією. Традиція допомоги людям похилого віку, інвалідам, сиротам, людям, які опинилися в біді і не можуть її самостійно перебороти, - це невідємна частина моральної культури, суспільних норм багатьох цивілізацій. Вони існували до становлення національних і світових релігій, а з виникненням останніх, освячені божественним авторитетом, органічно ввійшли в морально-етичні системи всіх релігій[23, с. 283].

В російській мові у відношенні соціальної допомоги виник спеціальний термін - піклування, дієслівна форма якого «прізреть» означає «опікати», «піклуватися про когось», «наглядати за кимось». Нині цей термін, довгий час вважався застарілим, знову повертається, набуває нове, сучасне звучання.

Слід розрізняти обєкт і субєкт соціальної допомоги. Обєктом допомоги виступає її одержувач який потребує підтримки, під субєктом розуміється джерело допомоги. В залежності від характеру субєкта соціальної допомоги виділяється ряд загальних типів піклування: приватний (індивідуальний); груповий; суспільний (у тому числі співтоваристний та церковний); державний[16, с.13].

Історично склались дві основні системи піклування: «відкрита» та «закрита». Відкрита система піклування - це нерегламентована, хаотична допомога потребуючим, у основі якої лежить особиста участь та бажання (наприклад подаяння). Закрита система піклування - це спеціалізовані благодійні заклади, діяльність та утримання роботи яких регламентовані законами, надають допомогу ціле направлено та постійно (притулки, богадільні, лікарні, будинки інвалідів, робітні будинки і т.д.). Конкретне утримання та самі форми проявлення обох систем піклування протягом часу, звісно ж, мінялися знаходячись в залежності від загального рівня розвитку цивілізації.

Майбутньому спеціалісту служби соціальної допомоги важливо знати історію генезису професії соціального працівника та види духовної та матеріальної допомоги. Необхідно також засвоїти технологічний процес теоретичної та практичної підготовки спеціалістів соціальної сфери діяльності: вчителів, психологів, організаторів та вихователів.

З моменту виникнення християнства минуло два тисячоліття. І весь цей досить великий відрізок часу для дуже великої частини людей був під знаком християнського світогляду і християнських цінностей - навіть у тих випадках, коли в рамках самої християнської культури цей світогляд і цінності настирливо відкидали. Під знаком християнства здійснювались хрестові походи, знищувались американські індійці, велись незлічимі релігійні війни. Дослідження даної теми актуалізоване необхідністю культурного взаєморозуміння, відшукання надійних способів якого між культурно - історичними спільнотами, котрі вирізняють себе не в останню чергу по лінії «Бог - людина», спосіб переживання якими цієї опозиції багато в чому обумовлений факторами, що виникли задовго до прийняття ними світових релігій. Тож необхідно бути ознайомленими з історично виробленими даними етносами способами вщеплення новацій в традиційні матриці світосприйняття, знати зміст самих цих матриць. Вивчення таких суспільно-духовних структур на матеріалі християнства доби Середньовіччя значно допоможе у розумінні психологічного аспекту світосприйняття й самоусвідомлення і самих себе й інших.

Предметом роботи добродійна діяльність.

Обєктом роботи є вплив християнства на розвиток благодійної діяльності.

Метою даної роботи є дослідження християнства та його ролі у розвитку добродійної діяльності.

Автор ставить перед собою наступні завдання:

дослідити історію дослідження християнства;

визначити основні поняття дослідження;

дослідити принципи та методи дослідження християнства і його ролі у розвитку добродійної діяльності;

дослідити благодійність в Стародавній Русі;

дізнатися історію благодійності в Україні;

дослідити соціальну діяльність християнських організацій.

РОЗДІЛ 1

Делись добром ;)