Буддизм

реферат

4. Буддійське Святе Письмо.

Святим Письмом буддистів є Трипітака (санскр. -- три кошики) -- збірка, в якій учнями Будди зафіксовано одкровення свого вчителя. Трипітака скла-далася протягом багатьох століть, набувши кінцевого оформлення на початку нашої ери. Вона має три пітаки (частини).

Перша -- Віная-пітака («кошик правил поведінки»), містить правила, яких необхідно дотримуватися, зокрема буддійським ченцям.

Друга -- Сутта-пітака («кошик сутр»), де у формі притч, повчань, бесід, легенд, афоризмів, поем, коментарів Ананди -- улюбленого учня Будди -- викладено основні положення буддизму.

Третя -- Абхідхарма-пітака («кошик тлумачення вчен-ня»), де розглядаються філософські, етичні питання, що турбували самого Будду.

Канонічними книгами вважаються також Сутта-ніпата -- збірка поем про Будду і його учнів та Джата-кі (санскр., досл. -- про попередні народження) -- збірка розповідей, казок, легенд про 550 перероджень ПІакямуні, що передували його останньому народженню на землі.

Буддійські собори. Єдиною формою організації буддистів є монастирі, де ченці зобовязані дотримуватися певного статуту, підкорятися загальним зборам сангхи (чер-нечої громади) та обраному настоятелю.

Для вирішення основоположних проблем віри буддисти збираються на сангіті (собори), яких за весь період існування цієї релігії було шість.

Перший буддійський собор проходив у печері Сапта-парна монастиря Наланда в м. Раджагриха (штат Біхар) через три місяці по смерті Будди. На ньому було канонізовано буддійське Святе Письмо -- три книги Трипітаки -- Віная-, Сутта- та Абхідхарма-пітаки.

Другий собор відбувся через 100 років у Вайшалі, де стався розкол сангхи.

Через 200 років у Паталіпутрі збирався третій собор під головуванням царя Ашоки, за роки правління якого буддизм став державною релігією.

Четвертий собор проходив у двох місцях. Представники одного напряму буддизму -- махаяни зібрались у Кашмірі (І--II ст. н. е.), де канонізували санскритську редакцію Трипітаки школи сервастивадинів. Послідовники другого напряму -- хінаяни в Анурадхапурі та Алувахарі, поблизу Матале, на пальмовому листі записали Трипітаку та коментарі до неї сингальською мовою.

Пятий собор відбувся у 1871 р. у Мандалаї. На ньому ухвалили уніфікований текст Трипітаки, який згодом було вирізьблено на 729 камяних плитах, над кожною з яких побудували невеликий храм. Так було створено своєрідну бібліотеку, яка стала центром поклоніння і шани для буддистів усього світу.

Шостий собор було присвячено 2500-річчю з дня пари-нірвани (кінцевого звільнення) Будди. Він відбувся у кількох містах Мянми в 1954--1956 pp. На ньому було звірено й відредаговано всі 54 книги Трипітаки, а також канонізовано скорочені тексти перекладів Трипітаки бірманською, хінді та англійською мовами.

Делись добром ;)