Аналіз раціонального обгрунтування буття Бога

реферат

Висновки

Дана робота репрезентує раціональний погляд на проблему доведення буття Бога. З метою здійснення такого завдання ми звернулися до двох провідних праць: роботи Джордана Ховарда Собела “Логіка та теїзм: аргументи за та проти віри в Бога” та праці Філіпа Пекоріно “Вступ до філософії” частині, що присвячена філософії релігії.

В Роботі було розглянуто три основні питання:

1. проблема визначення природи Бога;

2. онтологічне, телеологічне та космологічне доведення буття Бога;

3. аналіз онтологічного аргументу Джорданом Ховардом Собелом.

Таким чином, зясувавши питання визначення природи Бога, яке представлено в першій частині роботи Джордана Ховарда Собела ““Бог”, “бог” та Бог”, ми перейшли до розгляду трьох основних доказів буття Бога (онтологічного, телеологічного та космологічного) та їх критики. Ці питання яскраво висвітленні а в праці Філіпа Пекоріно.

Завершуючи дану роботу ми розглянули пять основних спроб логічного аналізу онтологічного бутті Бога, що подані в II - IV частинах роботи Собела.

Отже, роблячи основні висновки щодо проведеного розгляду двох вище перерахованих робіт, можна говорити про можливість та навіть необхідність логічного раціонального доведення буття Бога. Як відомо спроби такого доведення беруть свій початок ще в часи Середньовіччя. На протязі тривалого шляху свого розвитку виникали нові й нові спроби доведення буття Бога. Поряд з цим виникала й нова критика таких доведень.

На даний час можна виокремити три основні точки зору на дану проблему.

1. перший підхід грунтується на ідеї про те, що доводами розуму та логіки неможливо ані довести, ані заперечити істинність догматів релігії. Адже останні є результатом віри а не розмірковувань;

2. друга точка зору наполягає на можливості раціонального логічного аналізу догматів релігії, але такий аналіз, в даному підході, висновує про самосуперечливість догматів віри, а, отже, про їх хибність;

3.третій підхід набув своєї популярності особливо останнім часом. Це підхід, що заперечує можливість повного й абсолютного раціонального й логічного обгрунтування релігійних положень. Але, поряд з цим стверджує, що такий аналіз в принципі можливий, й окремі положення догматів релігії можуть бути обгрунтовані за допомоги логічного аналізу та мати позитивний результат. Тобто раціональними логічними засобами підтвердити істинність окремих релігійних положень.

Підтвердженням цієї тези є сучасна робота Джордана Ховарда Собела “Логіка та теїзм: аргументи за та проти віри в Бога”.

Список використаних джерел:

1. A. Pecorino, Philip “An Introduction to Philosophy”

http://www2.sunysuffolk.edu/pecorip/SCCCWEB/INTRO_TEXT/CONTENTS.htm

2. Sobel, Jordan Howard “Logic and Theism: Arguments for and Against Beliefs in God”. Eng.: Cambridge University Press, 2005. - 652c.

Делись добром ;)