Аналіз раціонального обгрунтування буття Бога

реферат

3. Cпроби аналізу онтологічного аргументу за допомоги логічних методів

Праця Дж.Х. Собела Присвячена логічному аналізу віри в існування Бога. Автор виокремлює два види аналізу віри в Бога:

1. віра, що повязана зі смисловим значенням предмета, тобто пропозиційна віра..;

2. віра в Бога в сенсі постулатів розуму.

Питання істини та віри, що стосується існування Бога викладаються автором після питання про природу Бога. Розгляд аргументів Дж.Х.Собел розглядає на прикладі низки концепцій, що часто поєднані між собою. Як вже зазначалося перша частина роботи автора присвячена саме такому розгляду питання про природу Бога.

Дж.Х. Собел в другій частині своєї праці “Логіка та теїзм: аргументи за та проти віри в Бога” аналізує класичний онтологічний аргумент. Аналіз онтологічного аргументу доведення буття Бога, автор починає з розгляду визначення цього аргументу різними авторами у різні часи.

Автор починає свій розгляд з презентації поглядів Рене Декарта, який розглядає онтологічний аргумент доказу буття Бога в ”Пятій медитації”, так як вважає його найпростішим з усіх доведень.

Далі він розкриває більш краще, як на його думку, онтологічне доведення буття Бога Спінози про цьому звертаючись до першого з усіх онтологічних доказів св. Ансельма. Собел здійснює логічну формалізацію вище перерахованих доведень за допомогою методів немодальної квантифікації.

Наступна частина присвячена модальному онтологічному доведенню Чарльза Хартшорна та Аліна Платінги. Їхні логічні модальні сентенції являють собою модернізацію першого онтологічного доказу буття Бога св. Ансельма.

В четвертій частині своєї роботи Собел пропонує аналіз онтологічного доказу Курта Гьоделя.

Таким чином, Джордан Ховард Собел здійснює логічний аналіз пяти основних онтологічних доведень буття Бога, починаючи від засновника цього доведення св. Ансельма до сучасного логічного аналізу Курта Гьоделя.

Аналіз онтологічного аргументу доведення буття Бога, автор починає з розгляду визначення цього аргументу різними авторами у різні часи.

Делись добром ;)